Loading...

Chuyện tình Mộng Thường Karaoke( Beat NỮ )

Loading...
  • Published on 2016-11-17T17:52:02+00:00

    Bóng ai hiu hắt bên thềm vắng Gọi người hư ảnh giữa thinh không Ngậm ngùi huyết lạnh hồn ma dậy Ru khẻ hà ơi nỗi nghẹn ngào --------------------------------------di hài