Loading...

Đành lòng sao anh Karaoke

Loading...
  • Published on 2016-06-17T08:39:16+00:00

    Nhắc làm chi ? Ôi! nhắc làm chi nữa ? Em đi rồi, mưa gió suốt trang thơ . Mây lìa ngàn, e lệ cánh chim thu, Con bướm ép thoát hồn mơ giấc ngủ . ---------------------------------------------Đinh Hùng