Loading...

KARAOKE (04 BEAT): LỜI MẸ HÁT (Đã tách lời ca sỹ, dancaxunghe)

Loading...
  • Published on 2016-08-13T03:35:00+00:00

    Ai đã hát theo ca sỹ& thuộc bài KARAOKE 04 rồi (có lời ca sỹ), thì chuyển sang hát bài KARAOKE 04 BEAT ở video trên. Bài này tôi đã tách lời ca sỹ để chúng ta hát theo nhạc nền. Dựng karaoke & đăng tải : Van Huyen Nguyen

Up Next