Loading...

Đài Phát Thanh Vatican thứ ba 25.06.2019

Loading...
  • Published on 2019-06-24T17:00:14+00:00

    Chương trình hôm nay gồm có: - Bản tin - Giáo Hội Công giáo Australia - Á thánh Maria Concepción Cabrera - Thánh Athanasio, người bảo vệ công đồng Nixêa

    Vatican, Tin tức, News, Giáo hội, Công giáo, Giáo phận, Việt Nam, Dòng, Linh mục, Giám mục, Giáo xứ

Up Next