Loading...

còn gì kiếp sau karaoke (no voice)

Loading...
  • Published on 2011-08-23T03:14:15+00:00

    bài này mình làm karaoke cho các bạn hát trêng mạng vì nó sẽ không có lời ca sĩ hát.. còn đây là bài có tiếng ca sĩ hát 1 bên trái bên phải không có tiếng ca sĩ http://www.youtube.com/watch?v=jMIAg63k6Eo

    Đông