Loading...

TẤT THÀNH CANG cầu cứu NGUYỄN TẤN DŨNG về ĐẠI NÁN VÀO LỌ Tổng chủ Nguyên Phu Trọng

Loading...
  • Published on 2019-05-18T14:49:44+00:00

    Có ý kiến cho rằng, trước đây ông Trọng vẫn còn nể nang thế lực “bảo kê” cho Tất Thành Cang, nhưng bây giờ sau khi được tận tình cứu chữa mới tai qua nạn khỏi sau cơn tai biến, chính ông nhận ra rằng, ông không còn nhiều thời gian nữa. Cho nên, lần này ông không nể nang ai nữa mà quyết “đốt lò” càng nhanh càng tốt.

    TẤT THÀNH CANG, NGUYỄN TẤN DŨNG, ĐẠI NẠN VÀO LÒ, Tổng chủ Nguyên Phu Trọng

Up Next