Loading...

Triệu đóa hoa hồng Karaoke ( Beat NỮ )

Loading...
  • Published on 2016-12-22T23:00:26+00:00

    Chân bên chân, hồn bên hồn, yên lặng, Người cùng tôi đi giữa đường rải nắng, Trí vô tư cho da thở hương tình, Người khẽ nắm tay, tôi khẽ nghiêng mình Như sắp nói, nhưng mà không; -- khóm trúc Vừa động lá, ta nhận vào một lúc Cả không gian hồn hậu rất thơm tho; Gió hương đưa mùi, dìu dịu phất phơ... --------------------------------------------Huy Cận