Loading...

Bến tàu ly biệt karaoke beat 离别的车站伴奏

Loading...
  • Published on 2016-03-10T16:51:45+00:00

    - Từ 10/2017 các bài mới sẽ được up vào kênh : Hội Quán Tam Thế Karaoke 2: https://www.youtube.com/playlist?list=PLW69JDdyIGSPYqNR6IBa96Rxaq3X4XJgE Hãy đăng ký kênh để theo dõi các bài mới nhất nhé. - Kênh này vốn dành cho học viên Hội Quán. Hội Quán sẽ cố gắng làm yêu cầu nhạc của mọi người nhưng do hạn chế về thời gian và người làm nên các bạn thông cảm nhé. - Kênh học tiếng Trung: HộiQuánTamThế Giao Tiếp Trung Việt: https://www.youtube.com/channel/UCZrGDddiNIVllsElzZzwAVA/playlists?disable_polymer=1 - Kênh học tiếng Nhật: Hội Quán Tam Thê - Tiếng Nhật Giao Tiếp Nihongo: Hội Quán Tam Thê - Tiếng Nhật Giao Tiếp Nihongo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSXgEHUOerV0m7027XZcIoZljN1hh_LRl