Loading...

Tàn tro Karaoke ( Beat NỮ )

Loading...
  • Published on 2016-10-15T12:07:20+00:00

    Anh làm một bài thơ ngắn Riêng cho em Để xóa một câu chuyện tầm thường: Những đời người đã cũ! Vì tất cả những gì nguyên lành Đều xây trên một chút gì đổ vỡ -------------------------------------------Nguyên Sa