Loading...

[Sốc] - Kẻ Làm Thuê Rình Mò Và Hấp Diêm Con Gái Bà Chủ Vựa Chuối | Nấm Khổng Lồ TV

Loading...
  • Published on 2019-04-06T10:30:00+00:00

    Một câu chuyện tình huống có thật được dựng thành phim với mục đích cảnh giác cho mọi người. Vài kẻ cuồng loạn có thể đưa ra bất cứ lý do gì để biện hộ cho tội lỗi của mình. Sìn trong câu chuyện là kẻ như thế ..được nuôi nấng từ nhỏ nhưng lớn lên có lần sìn thấy con gái bà chủ tắm và nảy lòng tà dục ..mượn cơ hội lần con gái bà chủ mang tô mì ra..Sìn đã hành động ..

Up Next