Loading...

Yêu em dài lâu Karaoke ONLY ( Beat NỮ )

Loading...
  • Published on 2017-01-06T13:04:25+00:00

    Chim quyên từ độ bỏ thôn Đoài Quyên chẳng buồn thảm thiết gọi ai Về núi Nam gặp cành hoa trắng Quặn đau lòng ngó phiến tâm mai --------------------------------------------Phạm Thiên Thư