Loading...

Karaoke Phật Giáo: Niết Bàn Chân Lý (Chuyện Giàn Thiên Lý)

Loading...
  • Published on 2012-06-29T16:10:35+00:00

    Nhạc: từ bài Chuyện Giàn Thiên Lý Lời: Thích Trí Giải Trình bày: Thanh Trì

    Karaoke Phật Giáo

Up Next

Than Phu Du

04:54