Loading...

Điệu Ví Dặm Là Em - Bùi Lê Mận Bản Cũ

Loading...
  • Published on 2016-05-11T13:46:29+00:00

    Bản này có lỗi nhỏ ở Beat của lời thứ 2. Mình đã up lại bản chuẩn tại đây nhé : https://www.youtube.com/watch?v=3v-YPbTJ0hY&t=2s Download Video Karaoke Dual Track : http://123link.pw/SSzLcJ Chú ý : Làm theo hướng dẫn - Get Link - Tận Hưởng HAVE FUN !!!!!!