Loading...

Tấm ảnh ngày xưa Karaoke ONLY ( Beat NỮ )

Loading...
  • Published on 2017-01-06T13:01:07+00:00

    Hinh Video : DUONG QUOC DINH -------------------------------------------------- Thả gót giầy lãng đãng bên hồ Trên đồi Cù thông rụng lá khô Cơn sương trắng lùa ta mải miết Xuống ven bờ phi hữu phi vô -------------------------Phạm Thiên Thư