Loading...

Karaoke Đưa Em Về Miệt Vườn (Lê Vân Tú) - Thu Trang

Loading...
  • Published on 2015-07-06T08:39:37+00:00

    Video karaoke nầy được thực hiện bởi Huyền Thi (Canada). Các bạn thích hát karaoke online có thể vào website của Huyền Thi tại: https://www.youtube.com/user/CoBeLiLom Các bạn quen dùng Karafun để hát karaoke có thể download KFN files từ: http://www.lilomht.blogspot.com.au/p/karafun_27.html Ngoài ra các bạn cũng có thể tải video karaoke dạng AVI nầy và nhiều videos khác do Huyền Thi thực hiện từ link: https://www.mediafire.com/folder/88j9vqmsksczu/AVIChuLVT Những videos karaoke nầy khi mở bằng software VLC thì có thể tắt hay mở tiếng hát của ca sĩ để hát karaoke.

    Music Video (TV Genre), Le Van Tu, Thu Trang