Loading...

Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp - " Đầu Đà Đệ Nhất " - Karaoke (Nhạc chế lời)

Loading...
  • Published on 2013-01-14T00:37:55+00:00

    Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp - " Đầu Đà Đệ Nhất " - Karaoke (Nhạc chế lời) Nhạc: Hoa Mười Giờ Lời: Thích Trí Giải Trình bày: Thanh Trì Sưu tầm trên mạng Internet. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

    HT Thich Kien Tanh, Thong Tri Wilhelmshaven, Karaoke, Youtube, Phat Hoc, Musik, Phat Tu Wilhelmshaven, Chua Buu Lam - Dong Nai, Ton Gia Ma Ha Ca Diep, Muoi Dai De Tu Cua Phat