Loading...

[Music Video] Nơi Ấy Còn Tìm Về - Hồ Quang Hiếu [Video Lyrics/Sub Kara]

Loading...
  • Published on 2014-09-19T14:14:39+00:00

    ☞Song: Nơi Ấy Còn Tìm Về - Hồ Quang Hiếu ☞Timing : Tô Hồng Đạt ☞Link Sub + Fx : http://www.mediafire.com/download/bcuid8atcjoj18j/n%C6%A1i+%E1%BA%A5y+c%C3%B2n+t%C3%ACm+v%E1%BB%81.ass ☞video production : Tô Hồng Đạt ☞ ||™..◄ Tô Hồng Đạt ►..™|| »| Facebook |« : https://www.facebook.com/hongdat.G1 ☞ lyrics : Nơi Ấy Còn Tìm Về Hồ Quang Hiếu