Loading...

[Karaoke] Đứt Từng Đoạn Ruột - Lương Bích Hữu

Loading...
  • Published on 2013-10-10T03:34:57+00:00

    beat mình ghép, chừng nào có beat chuẩn mình sẽ fix lại sau Kênh YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCfu3i6iy7D7JN0PhnNSacWQ Email: nttkara@gmail.com

    [Karaoke - beat] Đứt Từng Đoạn Ruột - Lương Bích Hữu, Đứt Từng Đoạn Ruột, Lương Bích Hữu, Karaoke, beat