Loading...

Mời Bạn Cùng Vui Múa Vui Ca (Karaoke)|| Bài 2-Tập bài hát lớp 1

Loading...
  • Published on 2019-01-03T16:47:45+00:00

    Bài Hát Lớp 1 |Bài 2: Mời Bạn Cùng Vui Múa Vui Ca Nhạc và lời: Phạm Tuyên -------------------- Chim ca líu lo, hoa như đón chào Bầu Trời xanh,nước long lanh La la lá la, la la lá là Mời bạn cùng vui múa vui ca -------------------------------------------------- Trọn bộ các bài hát lớp 1|| Tập bài hát lớp 1 (Có nhạc beat ở cuối bài)- Sách giáo của bộ giáo dục và đào tạo 2018 xem tại đây: https://tinyurl.com/ycqk6y46 --------------------------------------------------- Mục lục các bài hát trong chương trình lớp 1 1.Quê hương tươi đẹp 2.Mời bạn vui múa ca 3.Tìm bạn thân 4.Lý cây xanh 5.Đàn gà con 6.Sắp đến Tết rồi 7.Bầu trời xanh 8.Tập tầm vông 9.Quả 10.Hòa bình cho bé 11.Đi tới trường 12.Đường và chân --------------------------------------------------- Một số bài hát để bổ xung, thay thế hoặc dùng cho hoạt động ngoại khóa 13.Năm ngón tay ngoan 14. Cái bống 15. Quả Thị 16. Tiếng chào theo em 17. Nắng sớm

    Mời bạn vui múa ca, Bài hát lớp 1, Tập bài hát lớp 1, trọn bộ bài hát lớp 1, Quê hương tươi đẹp, karaoke Quê hương tươi đẹp, âm nhạc lớp 1, tập hát lớp 1, Tìm bạn thân, Lý cây xanh, Đàn gà con, Sắp đến Tết rồi, Bầu trời xanh, Tập tầm vông, Quả, Hòa bình cho bé, Đi tới trường, Đường và chân, Năm ngón tay ngoan, Cái bống, Quả Thị, Tiếng chào theo em, Nắng sớm, mời bạn vui múa ca karaoke, mời bạn vui múa ca nhạc thiếu nhi, mời bạn vui múa