Loading...

Ánh trăng nói hộ lòng em - 月亮代表我的心 [VietSub+kara] Pinyin

Loading...
  • Published on 2014-12-26T07:59:07+00:00

    Những bài hát nhạc Hoa bất hủ - [ Haiphongvip ] Học tiếng Trung qua bài hát - Ánh trăng nói hộ lòng em - Đặng Lệ Quân 月亮代表我的心 – 邓丽君 yuè liang dài biǎo wǒ de xīn - dèng lì jūn The moon represents my heart - Teresa Teng Học tiếng trung qua bài hát những bản nhạc Hoa bất hủ .:: Lyric - Lời bài hát ::. 你问我爱你有多深 nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn You ask me how deeply i love you Anh hỏi em yêu anh chừng nào 我爱你有几分 wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn How much i love you Em nói em yêu anh thật nhiều 我的情也真 wǒ de qíng yě zhēn My heart is true Tình của em là thật 我的爱也真 wǒ de ài yě zhēn My love is true Trái tim em là thật 月亮代表我的心 yuè liang dài biǎo wǒ de xīn The moon represents my heart Có ánh trăng kia nói hộ lòng em 你问我爱你有多深 nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn You ask me how deeply i love you Anh hỏi em yêu anh có đậm? 我爱你有几分 wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn How much i love you Em nói em yêu anh thật nhiều 我的情不移 wǒ de qíng bù yí My heart is true Tình của em không đổi 我的爱不变 wǒ de ài bú biàn My love is true Trái tim em không thay 月亮代表我的心 yuè liang dài biǎo wǒ de xīn The moon represents my heart Có ánh trăng kia nói hộ lòng em 轻轻的一个吻 qīng qīng de yí gè wěn Gently a kiss for me Một nụ hôn nhe nhẹ 已经打动我的心 yǐ jīng dǎ dòng wǒ de xīn Has broken into my heart Đã làm rung động trái tim em 深深的一段情 shēn shēn de yí duàn qíng Such wonderful days Một mối tình tha thiết 叫我思念到如今 jiào wǒ sī niàn dào rú jīn Let me think about it for ever Làm em tương tư tới lúc này 你问我爱你有多深 nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn You ask me how deeply i love you Anh hỏi em yêu anh bao nhiêu 我爱你有几分 wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn How much i love you Em nói em yêu anh thật nhiều 你去想一想 nǐ qù xiǎng yi xiǎng You can think about it Anh hãy nghĩ mà xem 你去看一看 nǐ qù kàn yi kàn You can remember it Anh hãy nhìn mà xem 月亮代表我的心 yuè liang dài biǎo wǒ de xīn The moon represents my heart Có ánh trăng kia nói hộ lòng em 轻轻的一个吻 qīng qīng de yí gè wěn Gently a kiss for me Chỉ nhẹ nhàng một nụ hôn 已经打动我的心 yǐ jīng dǎ dòng wǒ de xīn Has broken into my heart Cũng làm trái tim em rung động 深深的一段情 shēn shēn de yí duàn qíng Such wonderful days Một đoạn tình sâu đậm 叫我思念到如今 jiào wǒ sī niàn dào rú jīn Let me think about it for ever Làm em đến giờ vẫn nhớ mãi 你问我爱你有多深 nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn You ask me how deeply i love you Anh hỏi em yêu anh sâu bao nhiêu 我爱你有几分 wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn How much i love you Em yêu anh bao nhiêu phần 你去想一想 nǐ qù xiǎng yi xiǎng You can think about it Anh hãy nghĩ mà xem 你去看一看 nǐ qù kàn yi kàn You can remember it Anh hãy nhìn mà xem 月亮代表我的心 yuè liang dài biǎo wǒ de xīn The moon represents my heart Ánh trăng kia sáng tỏ lòng em 你去想一想 nǐ qù xiǎng yi xiǎng You can think about it Anh cứ nghĩ mà xem 你去看一看 nǐ qù kàn yi kàn You can remember it Anh cứ nhìn mà xem 月亮代表我的心 yuè liang dài biǎo wǒ de xīn The moon represents my heart Có ánh trăng kia nói hộ lòng em #haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ========== HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial ========================== I do not own this video or audio It alright belongs to [Merlin] MusicYes I made it with no commercial purpose No copyright intended

    Học tiếng Trung, viết chữ hán, haiphongvip, giáo trình hán ngữ, hán ngữ, pinyin, kara + subviet, anh trang noi ho long em, Ánh trăng nói hộ lòng em, The moon represents my heart