Loading...

Mot mai em đi karaoke ( Beat NỮ -1 )

Loading...
  • Published on 2017-09-08T09:04:47+00:00

    Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại, Tới bên em, chờ đợi mãi không về. Em đã xé lòng non cùng giấy mới, - Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê. ----------------------------Xuân Diệu