Loading...

[Album] Chế Linh - Thanh Tuyền 1 (Đĩa gốc - Lossless - Chất lượng cao)

Loading...
  • Published on 2018-10-27T13:17:53+00:00

    1. Ngày xưa anh nói - Chế Linh & Thanh Tuyền 2. Lẻ bóng - Thanh Tuyền 3. Chiều mưa biên giới - Thanh Tuyền 4. Chuyến đi về sáng - Chế Linh & Thanh Tuyền 5. Về dưới mái nhà - Thanh Tuyền 6. Xin yêu tôi bằng tình người - Chế Linh 7. Con đường mang tên em - Chế linh & Thanh Tuyền 8. Chuyện ba người - Thanh Tuyền 9. Nỗi buồn hoa phượng 10. Mai lỡ hai mình xa nha nhau, Đừng nói xa nhau - Chế Linh & Thanh Tuyền

    Ngày xưa anh nói - Chế Linh & Thanh Tuyền, Lẻ bóng - Thanh Tuyền, Chiều mưa biên giới - Thanh Tuyền, Chuyến đi về sáng - Chế Linh & Thanh Tuyền, Về dưới mái nhà - Thanh Tuyền, Xin yêu tôi bằng tình người - Chế Linh, Con đường mang tên em - Chế linh & Thanh Tuyền, Chuyện ba người - Thanh Tuyền, Nỗi buồn hoa phượng, Mai lỡ hai mình xa nha nhau, Đừng nói xa nhau - Chế Linh & Thanh Tuyền, Tuyển tập chế linh

Up Next