Loading...

[Karaoke] ATK hát mãi tên người

Loading...
  • Published on 2018-08-15T17:39:18+00:00

    Bài hát: ATK Hát Mãi Tên Người Sáng tác: Lê Tú Anh Hơ hớ hơ hơ hơ hờ hớ... Như còn đâu đây bóng hình của Bác Một ngày tháng Năm Bác về Phú Đình, Biết mấy nghĩa tình quê tôi đón Bác, Rừng che bộ đội rừng vây quân thù, Rừng thành chiến khu thủ đô kháng chiến... Dòng Khuôn Tát còn reo.. lán nhỏ Tỉn Keo còn đó. Gió Đèo De hát mãi tên Người, Mãi nhớ ơn Người Hồ Chí Minh, Hát mãi tên Người Hồ Chí Minh. Từ nơi đây An toàn khu năm xưa, Rừng núi Thái Nguyên Thủ đô Gió ngàn Còn cất lời ca hát mãi tên Người Mãi nhớ ơn Người Hồ Chí Minh Hát mãi tên Người Hồ Chí Minh. ATK hát mãi, Hồ.. Chí.. Minh...

    vcvb, Vùng Cao, Việt Bắc, dân tộc, nội trú, ATK, thủ đô, gió ngàn