Loading...

Phận buồn con gái Karaoke

Loading...
  • Published on 2016-10-17T13:08:12+00:00

    Em chớ hỏi: sóng đi trên biển lớn Cớ làm sao thành nhã nhạc dâng lên Cớ làm sao muôn tinh tú trong đêm Bỗng rung động khi em cười rất nhẹ... ------------------------------------- Nguyên Sa