Loading...

แอ๋มของอ้าย ไผ่ พงศธร

Loading...
  • Published on 2013-09-20T14:33:42+00:00

    จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดติดชายแดนประเทศลาว มีคนหลายเผ่าพันธุ์มารวมกัน เผอ เป็นอีกอาหารชนิดหนึ่ง ภาคกลางเรียกว่าก๋วยเตียว เผอ เป็นอาหารรสเด็ดของเมืองมุกดาหาร

Up Next