Loading...

เพลงขอแค่รู้ข่าว (แข่งขันจริง)

Loading...
  • Published on 2015-10-30T13:13:16+00:00

    เด็กชายธนวิชย์ ปัญญางก เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ี่่การศึกษา สนง.สุโขทัยเขต 2 ผลการแข่งขัน " ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง" เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาคเหนือต่อไป

    News (TV Genre), Television (Invention), Thailand, Ch3, Ch7, Af4, Jai, Af5, เพลงขอแค่รู้ข่าว, ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง, ประกวดร้องเพลง, งานศิลปหัตถกรรม

Up Next