Loading...

ขอบคุณที่รักกัน คาราโอเกะ

Loading...
  • Published on 2013-09-04T05:43:34+00:00

    งานที่2 คาราโอเกะ จัดทำโดย นางสาว นุชจรี เขียนวงศ์ เสนอ นายวันฉลอง เศรษฐบุตร เพลง ขอบคุณที่รักกัน ศิลปิน โปเตโต้ วีดีโอจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น

    คูชอดประชาสรรค์, นุชจรี เขียนวงศ์

Up Next