Loading...

อัลบั้ม สาวน้อยกลับบ้าน - อ้อย กะท้อน [ OFFICIAL AUDIO ]

Loading...
  • Published on 2016-12-06T09:38:39+00:00

    อัลบั้ม สาวน้อยกลับบ้าน - อ้อย กะท้อน 01 – สาวน้อยกลับบ้าน [ 00:00 ] 02 – ปลาเฮาะขะแมร์ [ 04:17 ] 03 – รักทรมาน [ 08:25 ] 04 – หวีขึ้นรา [ 11:53 ] 05 – ดอกไม้ราตรี [ 15:04 ] 06 – ด้ามขวานบ้านเรา [ 19:18 ] 07 – ปฏิวัติใจ [ 24:30 ] 08 – รักเดียวใจเดียว [ 28:17 ] 09 – ร้องไห้ทำไม [ 31:24 ] 10 – ก่อนวันพรุ่งนี้ [ 35:38 ] ติดต่อสอบถาม โทร. 02-318-6565 .....รถไฟดนตรี http://www.youtube.com/channel/UCGCNIdJPo0ZFkVbo_IBo9eQ?sub_confirmation=1

    สาวน้อยกลับบ้าน, ปลาเฮาะขะแมร์, รักทรมาน, หวีขึ้นรา, ดอกไม้ราตรี, ด้ามขวานบ้านเรา, ปฏิวัติใจ, รักเดียวใจเดียว, ร้องไห้ทำไม, ก่อนวันพรุ่งนี้, อ้อย กะท้อน, รถไฟดนตรี, อัลบั้ม

Up Next