Loading...

ສາວສວນມອນ ຄາລາໂອເກະ By: Nou music

Loading...
  • Published on 2018-02-23T04:01:52+00:00

    ໜູມຶວສຶກ ຈັດຈຳໜ່າຍ ຄິບອດ YAMAHA ໃໝ່ ແລະ ມີສອງ, ຮັບລົງສຽງແຊັ້ມພ້ອມຈັງວະ Psr s 670-770-750-950-970 ພ້ອມກັນນັ້ນກະຍັງມີຈິງວະ ຊາວໃຊ້ໃນ Psr s 910 ໄດ້ ທາງເຮົາຍັງຈຳໜ່າຍແຜ່ນຕຶດກັນຮອຍ ກັນ ຝູ່ນ ຄີບອດ 750-950 & 770-970 ສົນໃຈ ໂທ: 020 55226429 -whatsapp https://www.facebook.com/Noumusic2017/

Up Next