Loading...

วอนฟ้า คาราโอเกะ

Loading...
  • Published on 2016-12-23T15:42:58+00:00

    วอนฟ้า คาราโอเกะ พ่อ.. ไม่เคยหยุดพัก เหนื่อยนัก ไม่เคยหยุดเดิน ความจริง ที่พ่อ..เผชิญ ทุกข์สุขพ่อเติม เต็มใจให้ฉัน เข้าถึงปวงประชา สูงเสียดเบียดฟ้า สู่มหานที ตรากตรำย่ำไปทุกที่ ทั่วปฐพี ทุกข์ร้อนผ่อนคลาย + ลูกขอ ประนบน้อม ล้นเกล้า บังคมทูล ดวงใจ ปวงข้าฯ อาดูร แตกสลายเมื่อพ่อจากไป กลับเท้า หน้าภาพพ่อ ลูกขอ ส่งองค์ภูมินทร์ สมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลฯ ผองชนชาวไทย อธิฐาน ถึงสามโลก แปดหมื่นสี่พันโยชน์ ถึงเขาพระสุเมรุ จักสานต่อสิ่งที่พ่อสร้าง มหาราชา องค์ภูมิพล พ่อ.. ลำบากเพียงไหน ย่ำไป ในทุกๆที่ แผ่นดิน ที่พ่อ..ยินดี พลีความสบาย ให้ปวงประชา ++วอนฟ้า ให้ข้าฯได้เกิด รองพระบาท ทุกชาติไป ชาตินี้ ลูกแสนภูมิใจ เกิดใน รัชกาล ที่ 9 วอนฟ้า ให้ข้าฯได้เกิด รองพระบาท ทุกชาติไป ชาตินี้ ที่ลูกทำได้ เดินตาม รอยเท้าพ่อ +++ หนูมีไฟฟ้า มีน้ำประปา มีหมอ มียา ท้องนาอาศัย อาชีพพัฒนาก้าวไกล ภูมิปัญญารักษ์ไว้ ส่งต่อขยาย ได้ทันท่วงที ดิน น้ำ ผูกพันกับป่า พระองค์นำพา อนุรักษ์ไว้ บ้าน วัด โรงเรียน ที่อยู่ห่างไกล รถไปไม่ได้ พ่อก็จะเดิน คำร้อง/ทำนอง/ ธิติ ภัทรสิทธิกฤษ เรียบเรียง ยุทธนา ธรรมทาทอง สุริยันต์ จันเคน ขับร้อง ธัญญ์รวี เวฬุวนารักษ์ กมลชนก ภัทรสิทธิกฤษ พระประภา นระแสน ยุทธนา ธรรมทาทอง สุริยันต์ จันเคน ปิยะวัฒน์ วรรณรัตน์ ธิติ ภัทรสิทธิกฤษ

    วอนฟ้า คาราโอเกะ, เพลงวอนฟ้าข้ารองบาท, วอนฟ้าขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป, วอนฟ้า, คาราโอเกะ วอนฟ้า, ขนมครกมิวสิก, ขนมครกแชนแนล, ธิติ ภัทรสิทธิกฤษ Producer

Up Next