Loading...

ค่านิยม 12 ประการ คาราโอเกะ

Loading...
  • Published on 2014-10-18T04:33:20+00:00

    เพลงค่านิยม 12 ประการในแบบฉบับคาราโอเกะที่สมบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก"อาจารย์เตี๋ยวคาราโอเกะ" ที่ท่านกรุณาปาดเนื้อเพลงให้ เพื่อได้เอาไว้ร้องกัน

    ค่านิยม 12 ประการ, คาราโอเกะ, karaoke, พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย, ธนกฤต จงจิตต์, คสช., สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เพลงมาร์ชค่านิยม 12 ประการ, เพลงมาร์ช, กระทรวงศึกษาธิการ, หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ค่านิยมหลักของคนไทย, คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, Karaoke (TV Genre)

Up Next