Loading...

Mưa Chiều Miền Trung KARAOKE Tone Nam rất hay

Loading...
  • Published on 2018-07-31T01:36:29+00:00

    Beat cs Dương Hồng Loan chuyển tone nam rất hay Miền Trung đất bồi phù sa Người miền trung gian khổ từ nhiều đời qua Từ khi anh xa quê nhà , từ đó em nhớ mong người xa Mùa đông mây lững lờ trôi Trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bến đợi Sao Rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức Trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển khơi Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa Con sông têy nay đã già mà người đi biền biệt phương xa Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời Miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người em Ơi! Quê hương man mác buồn Chiều miền Trung mưa tím bến sông Tình yêu chưa trọn thành đơi, mà lòng đau như cắt bạn tình ơi Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời Chở anh nay bao năm rồi mà anh chưa về bến đợi

    Mưa Chiều Miền Trung KARAOKE Tone Nam rất hay