Loading...

MahaLakshmi Ashtakam - Sadana Sargam

Loading...
  • Published on 2013-08-08T23:07:24+00:00

    MahaLakshmi Ashtakam Namastesyu mahamaye shreepithe surpujite| Shankh chakra gadahaste Mahalaxmi namostute|| Namaste garudarudhe kolhasur bhayankari| Sarv paaphare devi Mahalaxmi namostute|| Sarvagy sarv varde sarvdusht bhayankari| Sarvdukhhare devi Mahalaxmi namostute|| Siddhivriddhiprade devi bhakti, mukti pradayni| Mantr-murte sada devi Mahalaxmi namostute|| Adhant rahite devi aadhyashakti maheshvari| Yogje yogsambhute Mahalaxmi namostute | Sthul sukshm maharaudre mahashakti mahodare| Mahapaaphare devi Mahalaxmi namostute|| Padmasana stithe devi parbrahma swaroopini| Parmeshi jagannmata Mahalaxmi namostute|| Shwetambar dhare devi nanalankaar bhushite| Jagatsthite jagatmatar Mahalaxmi namostute|| Mahalaxmyashtak strotrm ya: pathe bhaktimannar:| Sarv siddhi mapnoti rajym prapnoti sarvada|| Ek kale pathte nityam mahapaapvinashnam| Dvikalam pathte nityam dhandhaanyam samanvitam|| Trikalam ya: pathate nityam mahashatru vinashnam| Mahalaxmirbhavenityam prasanna varda shubha|| || iti Shree Mahalaxmi Aashtakam ||

    MahaLakshmi Ashtakam

Up Next

Kanakadhara Stotram

07:28

Sri Annapoorani Stotram

07:47