Loading...

Ala babi wa9ef qamarin (Lyrics) - على بابي واقف قمرين

Loading...
  • Published on 2017-11-22T02:00:04+00:00

    على بابي واقف قمرين Ala babi wa9ef qamarin

    ala babi, على بابي, على بابي واقف قمرين, melhem baraket, ملحم بركات, karaoke, baraket, arabic, qamarin, 2amarin, ala